Kontrafaktuaalinen eduskunta

Kontrafaktuaalinen eduskunta on web-sovellus, jonka avulla voi jossitella eduskunnan päätöksiä suhteessa vaihtoehtoiseen eduskunnan kokoonpanoon: Olisiko sukupuolineutraali avioliittolaki hyväksytty, jos keskusta olisi suurin puolue? Kuinka monta lisäpaikkaa vihreät olisivat tarvinneet torpatakseen Fennovoima-periaatepäätöksen?

Alla voit asettaa haluamasi eduskunnan kokoonpanon joko suoraan säätämällä puolueiden kansanedustajapaikkamäärät (paikat-moodi) tai asettamalla puolueiden prosentuaalisen kannatuksen (gallup-moodi, jossa huomioidaan myös gallupin epävarmuus). Sovellus ennustaa asetetun kokoonpanon ja puolueiden toteutuneen äänestyskäyttäytymisen pohjalta, millaiseen päätökseen tämä vaihtoehtoinen eduskunnan kokoonpano päätyisi valituissa täysistunnon äänestyksissä (toistaiseksi sovelluksella voi tutkia vain kolmea ennalta valikoitua äänestystä).

Ennustemalli perustuu toteutuneeseen äänestyskäyttäytymiseen puoluetasolla. Esimerkiksi kokoomuksen paikalla olleista kansanedustajista 63% äänesti sukupuolineutraalin avioliittolain puolesta ja malli olettaa, että äänestyskäyttäytyminen pysyy samankaltaisena (mallin huomioiman epävarmuuden rajoissa), vaikka kokoomuksen kansanedustajamäärä muuttuisi. Malli, siinä tehdyt oletukset ja sen toteutus on kuvattu tarkemmin täällä. Ennusteiden laskentaan käytetään otantamenetelmää, johon liittyy oma epätarkkuutensa. Tästä johtuen ennusteet voivat hieman heilua laskentakerrasta toiseen vaikka käytetty kokoonpano-asetus olisikin sama.